MELAdem 40

Niedrogi system wymiany jonowej.

MELAdem 40 umożliwia tanią produkcję wody uzdatnionej w gabinecie. Jony zanieczyszczające wodę wodociągową (jak np. wapń, magnez) są zamieniane na jony wodoru lub wodorotlenku. W ten sposób MELAdem 40 automatycznie zasila autoklawy  klas Profi,  Premium-Plus i  klasy S.