MELAG seal check

Kontrola odpowiedniego funkcjonowania zgrzewarek

Aby mieć dowód na to, że nie tylko sterylizacja była skuteczna, lecz także że bariera sterylna opakowań papierowo-foliwych była odpowiednia, powinno się przeprowadzać kontrolę zgrzewu. MELAG seal check to możliwość przeprowadzenia kontroli jakości zgrzewu i udokumentowania rezultatu. MELAG seal check umożliwia kontrolę jakości zgrzewu poprzez porównanie kontrastu nadruku.

Jeżeli folia odpowiednio wtopi się w papier, kontrastuje się z MELAG seal checkiem inaczej w porównaniu z nieodpowiednim zgrzewem. Zła temperatura, zużyte szczęki zgrzewcze lub zły nacisk robią się widoczne.